martes, 26 de septiembre de 2017

Quantes hores són necessàries per aprendre un idioma?


Grup del migdia de dilluns i dimecres
Fa uns 20 anys K. Anders Ericsson teoritzava que 10.000 hores practicant una disciplina garantien l'èxit. No obstant, en aquest article tant interessant: http://www.kleinson.es/el-mito-de-las-10000-horas-cuanto-tiempo-necesito-para-aprender-ingles/ ho qüestionen, ja que sempre ha d'anar acompanyat d'un alt nivell de motivació i d'un guiatge adequat.


Així doncs no podem determinar el nombre exacte, però sí alguns elements necessaris per a l'èxit: Motivació, hores de pràctica constant i bon guiatge.

Si per exemple es comença estudiant anglès als 3 anys i s'acaba a la universitat, tots aquests anys haurien de ser suficients com per ser bilingües, però la realitat és que molts alumnes es queden estancats en un nivell intermedi, al voltant d'un B1 en el marc comú de referència europeu i la majoria el mantenen gràcies a la feina o a un curs. Per què? S'ha de tenir en compte el factor determinant de que estudiant anglès a Espanya no es pot aplicar de forma immediata fora de classe tot allò après a l'aula. Requereix molta autodisciplina per fer l'esforç de mirar una pel·lícula a la setmana en anglès, llegir les noticies de la BBC o parlar amb alguna persona estrangera. A part de les hores de classe és essencial un esforç individual en buscar ocasions per practicar situacions reals.

Així que és important que des de ben petits ja es comenci amb una immersió en l' idioma en qüestió. En el cas de la llengua anglesa per exemple: llegir el conte d'abans d'anar a dormir en anglès, mirar dibuixos o pel·lícules infantils en anglès, si utilitzen tabletes descarregar-ne algunes Apps que siguin en anglès, etc. Com més constant i estreta sigui la relació entre l' idioma i el seu dia a dia més ràpid es veuran els resultats, i també més fàcil els serà dominar estratègies per a l'adquisició de més idiomes.


En la nostra feina com a docents qualificats i amb experiència, intentem que els alumnes aprofitin tot el temps que estan presents a les aules. Com? El nostre objectiu és mantenir desperta l'atenció dels alumnes en tot moment, així doncs canviem amb freqüència d'activitats perquè puguin estar sempre atents i motivats amb cançons, jocs, recursos visuals o teatre per exemple, no només llegint o escrivint.

En els cursos de 2h a la setmana ens encarreguem de treballar els temes essencials perquè compleixin els objectius del nivell en el que estan, però també recomanem que facin algunes activitats extres a casa. En els cursos de 3h setmanals consolidem més i personalitzem l'aprenentatge, podem realitzar més projectes que resulten molt satisfactoris i motivadors per a l'alumnat. En els cursos del migdia, a l'estar amb nosaltres 6h a la setmana, estan exposats a un vocabulari molt variat i a situacions relacionades amb els bons hàbits d'alimentació i d'higiene.


En conclusió, tot suma i ajuda, donant com a resultat final més confiança en proporció a les hores que s'han invertit estant en contacte amb la llengua anglesa.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻


¿Cuántas horas son necesarias para aprender un idioma?


Grupo del mediodía de lunes y miércoles
Hace unos 20 años K. Anders Ericsson teorizaba que 10.000 horas practicando una disciplina garantizaba el éxito. No obstante, en este artículo tan interesante: http://www.kleinson.es/el-mito-de-las-10000-horas-cuanto-tiempo-necesito-para-aprender-ingles/ lo pone en duda, ya que siempre tiene que ir acompañado de un alto nivel de motivación y un buen guía.


Así pues, no podemos determinar el nombre exacto, pero sí algunos elementos necesarios para el éxito: Motivación, horas de práctica constante y buen guía.

Si por ejemplo se empieza a estudiar inglés a los 3 años y se acaba en la universidad, todos estos años deberían ser suficientes para ser bilingües. Pero la realidad es que muchos alumnos se queda estancados en un nivel intermedio, alrededor de un B1 en el marco común de referencia europeo y la mayoría lo mantienen gracias al trabajo o a un curso. ¿Por qué? La realidad es que muchos alumnos se quedan estancados en un nivel intermedio, alrededor de un B1 en el marco común de referencia europeo, y como mucho lo mantienen gracias al trabajo o a un curso. Hay que contar el factor determinante que estudiando inglés en España no se puede aplicar en seguida y extensivamente fuera de clase todo lo aprendido en un aula. Hace falta mucha autodisciplina para imponerse de mirar una película a la semana en inglés o leer las noticias en la BBC o hablar con desconocidos en inglés. A parte de las horas en clase, es esencial un esfuerzo individual para hacer deberes o para buscar ocasiones para practicar en situaciones reales.

Así que es importante que desde pequeños ya se empiece con una inmersión en el idioma en cuestión. En el caso de la lengua inglesa por ejemplo: leerlos un cuento en inglés antes de ir a dormir, ver dibujos o películas en inglés, si utilizan tabletas descargar algunas Apps que sean en inglés, etc. Como más constante y estrecha sea la relación entre el idioma y su día a día más rápido se verán los resultados, y también más fácil les será dominar estrategias para la adquisición de más idiomas.Es nuestro trabajo como docentes, cualificados y con experiencia, que aprovechen al máximo todo el tiempo que están aquí. Para mantener despierta la atención les cambiamos a menudo de actividades para que puedan estar siempre motivados con canciones, juegos o teatro por ejemplo, no sólo leyendo y escribiendo.

En los cursos de 2h a la semana nos encargamos de tocar todos los temas esenciales para que cumplan los objetivos del nivel en que están, pero también pedimos que hagan algunos deberes en casa.  En los cursos de 3h semanales da tiempo a hacer un poco más para consolidar y personalizar el aprendizaje. Podemos hacer más proyectos y manualidades, que dan mucha satisfacción y motivan más. En los cursos del mediodía, al estar con nosotros 6 horas a la semana, están expuestos a un vocabulario muy variado y a situaciones relacionadas con los buenos hábitos de alimentación e higiene.

En conclusión, todo suma y ayuda, dando como resultado final más confianza en proporción a las horas que han invertido estando en contacto con el inglés
No hay comentarios:

Publicar un comentario